Photoshop szótár

Angol-Magyar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

A

Accented Edges Kiemelt kontúr
Actions palette Műveletek paletta
Actual Pixels Valós méret
Add / Remove Layer Mask Réteg maszk készítés/törlés
Add Anchor Point Új csomópont
Add Noise Zaj
Adjust Képkorrekció
Adjustment Layer Korrekciós réteg
Adjustment Options Korrekció beállítás
Airbrush Szórópisztoly
Aligned Rendezett
All Teljes
Alpha channel alfa csatorna
Anchor point Csomópont
Angled Strokes Mázolmány
Anti-alias Finomítás
Apply Image Összetett kép
Arrange Rendezés
Arrange Icons Ikonok rendezése

B

Background Color Háttérszín
Background Háttér
Bas Relief Relief
Batch Köteg
Behind Mögé
Bicubic Kettős köbös
Bilinear Kettős lineáris
Bitmap Vonalas kép
Black generation Fekete kivonat
Bleed Kifutó
Blending Összhatás
Blur Életlenítés
Blur more Erősebb életlenítés
Border Határvonal, Keret
Brightness Fényerő
Brush Ecset
Brush Strokes Ecsetvonások
Brushes palette Ecsettár
Burn Sötétítő

C

Calculations Számítások
Calibration Bar Kalibrációs csík
Canvas size Keret méret
Caption Képaláírás
Cascade Lépcsőzetes elrendezés
Chalk & Charcoal Kréta és szén
Channels palette Chatornák paletta
Charcoal Faszén
Chrome Króm
Clear Törlés
Clear Guides Segédvonalak törlése
Clipboard Vágólap
Clipping Path Vágógörbe
Clone Másolat
Close Bezárás
Close All Mindent bezár
Clouds Felhők
CMYK Color CMYK kép
CMYK preview CMYK nézet
Color Szín
Color Balance Színegyensúly
Color Burn Sötét szín
Color Dodge Világos szín
Color Halftone Színes raszter
Color palette Színek paletta
Color Picker Színválasztó
Color Range Színtartomány
Color Settings Színbeállítások
Color Table Színpaletta
Colored Pencil Színes ceruza
Constrained Aspect Ratio Méretarány tartás
Conté Crayon Kréta
Contrast Szűkítés
Contrast Kontraszt
Convert Anchor Point Csomópont átalakító / Sarok
Copy Másolás
Copy Merged Egysített másolás
Craquelure Vakolat
Crop Vágás
Crop Vágó
Crop marks Vágójelek
Crosshatch Keresztvonások
Crystallize Kristály
Curves Gradációs görbék
Custom Egyedi
Cut Kivágás
Cutout Papírkivávás
CW / CCW Jobbra / balra

D

Dark Strokes Sötét tónusok
Darken Sötétítés
Define Brush Ecset készítés
Define Pattern Mintavétel
Defringer Beleolvasztás
De-Interlace De-Interlace
Delete Anchor Point Csomópont törlő
Delete Layer Réteg törlés
Desaturate Színvisszavétel
Despeckle Rácstalanítás
Difference Különbség
Difference Clouds Negatív Felhők
Diffuse Szórt
Diffuse Glow Szórt ragyogás
Diffusion Dither Szórt árnyalás
Digimarc Digimarc
Direct Selection Közvetlen kijelölő
Direction Point Iránypont
Displace Fénytörés
Display & Cursors Megjelenítés és mutató
Dissolve Szórt
Distort Torzítás
Dither Árnyalás
Dodge Világosító
Dot Gain Pontterülés
Dry Brush Száraz ecset
Duotone Duplex kép
Duplicate Másolat
Duplicate Layer Réteg másolat
Dust & Scratches Por és karc

E

Edit Szerkesztés
Edition Kiadás
Elliptical Marquee Ovális kiválasztó
Ember Watermarc Vízjel írás
Emboss Dombor
Enable / Disable Layer Mask Rétegmaszkkal / -nélkül
Equalize Kiegyenlítés
Eraser Radír, varázsradír
Exclusion Kivétel
Exit Kilépés
Expand Bővítés
Export Kivitel
Extrude Kiemelés
Eyedropper Pipetta

F

Facet Foltok
Fade Áttűnés
Fade (festés) Fogyás
Feather Lágy perem
File (menu) Állomány
File Info Képinformációk
Fill Kitöltés
Film Grain Film szemcsészet
Filter Szűrő
Find Edges Lágy kontúr
Finger Painting Ujjal festés
Fit on Screen Képernyőnyi méret
Flatness Illeszkedés
Flatten Image Rétegek összeolvasztása
Flip Horizontal / Vertical Függőleges / Vízszintes tükrözés
Foreground Color Festőszín
Fragment Szellemkép
Free Transform Szabad átalakítás
Fresco Freskó

G

Gamma Gamma
Gamut Warning Színbontási korlát
Gassian Blur Gauss életlenítés
General Általános
Glass Üveg
Glowing Edges Neon perem
Gradient Színátmenet
Grain Szemcsészettség
Graphic Pen Tollrajz
Grayscale Szürkeárnyalatos kép
Group With Previous Csoport
Grow Növelés
Guides & Grid Segédvonalak és rács

H

Halftone Pattern Kontaktrács
Hand Kéz
Hard Light Erős fény
Hide / Show Edges Látható / Nem látható perem
Hide / Show Grid Látható / Nem látható rács
Hide / Show Guides Látható / Nem látható segédvonalak
Hide / Show Paths Látható / Nem látható görbék
Hide / Show Rulers Látható / Nem látható vonalzók
High Pass Élkiemelés
Highlights Csúcsfény
Histogram Hisztogram
HSB (color) HSB
Hue Színezet

I

Image Kép
Image size Kép méret
Import Behozatal
incs hüvelyk
Indexed Color Színpalettás kép
Info Palette Info paletta
Ink Outlines Toll kontúr
Input Bemenet
Interpolation Közelítés
Inverse Fordított
Invert Negatív

J

K

L

Lab Color Lab kép
Lasso Lasszó
Last Filter Utolsó szűrő
Layer Réteg
Layer Options Réteg beállítás
Layer Via Copy Rétegre másolás
Layer Via Cut Rétegre kivágás
Layers Palette Rétegek (paletta)
Lens Flare Lencse fényfolt
Levels Szintbeállítás
Lighten Világosítás
Lighting Effects Megvilágítások
Line Vonal
Linear Lineáris
Load Betöltés
Load / Save Selection Kiválasztás betöltése / mentése
Lock Guides Segédvonalak rögzítése
Low-key (image) Sötét tónusú
Luminosity Fényerő

M

Magic Eraser Varázsradír
Magic Wand Varázspálca
Marquee Kiválasztó
Matting Belesimítás
Maximum Maximum
Median Átlagolás
Memory & Image Cache Memóriakezelés
Merge Egyesített
Merge Down Új réteg egyesítése
Merge Layers Rétegek egyesítése
Merge visible Láthatók egyesítése
Mezzotint Mezzo
Midtones Középtonus
Minimum Minimum
Mode Mód
Mode Change Mód váltás
Modify Módosítás
Monitor Setup Monitor beállítás
Mosaic Mozaik
Mosaic Tiles Mozaik minta
Motion Blur Bemozdítás
Move Mozgató
Multichannel Többcsatornás kép
Multiply Szendcspozotív

N

Navigator palette Navigátor paletta
Nearest Neighbour Átlagoló
Neon Glow Neonfény
New Új
New Layer Új réteg
New View Új nézet
Noise Zaj
Non-Aligned Nem rendezett
None Semmi
Normal Normál
Note Paper Karbonpapír
NTSC Colors NTSC Színek
Numeric Numerikus

O

Ocean Ripple Vízfelszín
Offset Eltolás
Opacity Áttetszőség
Open Megnyítás
Open As Megnyítás mint
Options Palette Beállítások (paletta)
Other Egyéb
Output Kimenet
Overlay Átfedés

P

 Page Setup Oldalbeállítás
Paint Bucket Festékvödör
Paint Daubs Foltfestés
Palette Knife Festőkés
Paste Beillesztés
Paste Into Beleillesztés
Pachwork Folttechnika
Paths palette Görbék paletta
Pattern Dither Árnyalás mintával
Pen Toll
Pencil Ceruza
Perspective Perspektíva
Photocopy Fénymásolat
Pica Pica
Pinch Tölcsér
Pixel Pixel
Pixelate Mozaik
Place Behelyezés
Plaster Higany
Plastic Wrap Fólia
Plugins & Scratch Disks Bővítmények és lemezkezelés
Pointillize Pointillista
Polar Coordinates Polár koordináták
Polygon Lasso Sokszög lasszó
Poster Edges Kontúrfestés
Posterize Keményítés
Preferences Preferenciák
Preserve Megtartása
Pressure Nyomás
Preview Nézőkép
Print Nyomtatás
Print Size Nyomtatási méret
Printing Onks Setup Nyomdafesték beállítás
Publisher Kiadó
Purge Tisztázás

Q

Quick Mask Gyors maszk

R

 Radial Radiális
Radial Blur Körkörös bemozdítás
Read Watermark Vízjel olvasás
Registration Marks Illesztőjel (ek)
Remove black matte Fekete kivétel
Render Alkotás
Replace Csere /cseréje
Replace Color Színcsere
Resample Újraméretezés
Reset Tools Eredeti eszközök
Reticulation Szövet
Revert Vissza az eredetit
RGB Color RGB kép
Ripple Fodrozás
Rotate Forgatás
Rotate Canvas Keret forgatás
Rough Pastels Pasztel kréta
Rubber band Gumivonal
Rubber Stamp Pecsét

S

 Sample Merged Egyesített minta
Saturate-Desaturate Élénkítés / színvisszavétel
Saturation Telítettség
Save Mentés
Save A Copy Másolat mentése
Save As Mentés mint
Saving Files Mentési beállítások
Scale Méretezés
Screen Szendvicsnegatív
Screens (page setup) Rács
Select Kiválasztás
Selective Color Szelektív színkorrekció
Send Küldés
Separation Setup Szíbontás beállítás
Separation Tables Színbontó táblázatok
Shadows Mélyárnyék
Sharpen Élesség
Sharpen Edges Kontúrélesség
Sharpen More Erősebb élesség
Shear Ívelés
Similar Hasonló
Single Row Marquee Egy sor kiválasztó
Sketch Rajz
Skew Döntés
Slider Csúszka
Smart Blur Szelektív életlenítés
Smooth Simítás
Smudge Maszatoló
Smudge Stick Maszatoló
Snap to Grid Rácsra ugrás
Snap to Guides Segédvonalra ugrás
Soft light Lágy fény
Solarize Szolarizáció
Spatter Fröcskölt
Spherize Gömb
Split Channels Csatornákra bontás
Sponge Szivacs
Sponge Spongya
Sprayed Strokes Elkent tónusok
Stained Glass Ólomüveg
Stamp Stencil
Status Bar Üzenősáv
Stroke Körvonal
Stylize Stilizált
Stylus pressure Tábla nyomás
Subscriber Átvevő
Sumi-e Filctoll
Swatches palette Színtár

T

 Take Merged Snapshot Egyesített pillanatkép
Take Snapshot Pillanatkép
Texture Felület
Texture Fill Felület betöltés
Texturizer Felület
Threshold Határérték
Thumbnails Bélyegkép
Tile Mozaik elrendezés
Tile (nyomtatásnál) Mozaik
Tiles Lapkák
Tolerance Tűrés
Tools Eszköztár
Torn Edges Rongyos
Total ink limit Teljes fedettség
Trace Contour Éles kontúr
Transfer Funktions Árnyalatvisszaadás
Transform Alakítás
Transparency & Gamut Átlátszóság és színbontási korlát
Trap Rátöltés
Twirl Örvény
Type Betű
Type Mask Betű maszk

U

 UCR,GCR,UCA UCR,GCR,UCA
Underpainting Alapozó
Undo / Redo Mégsem / Mégis
Ungroup Csoport szétbontás
Units & Rulers Mértékegység és vonalzók
Unsharp Mask Életlen maszk

V

 Variations Variációk
Video Video
View Nézet

W

 Water Paper Merített papír
Watercolor Akvarell
Wave Hullám
Wet Edges Vizes perem
Wind Szélfuvás
Window Ablak

Z

 Zig-zag Cikk-cakk
Zoom Nagyító
Zoom In Nagyítás
Zoom Out Kicsinítés